صفحه اصلی تماس با ما تعطيلات دريافت فرم وضعيت پرونده View in English
   
   
ساعات کار نمایندگی دررابطه با ویروس کرنا
قانون جدید و مراحل در مورد وکالتنامه وآدرس میخک
تعویض شناسنامه
مقررات خطوط هوایی به جمهوری اسلامی ایران در رابطه با کرونا
مقررات ورود مسافران مقیم خارج ازکشوربه ایران در رابطه با ویروس کرنا
مقررات اخذ ویزا در رابطه با ویروس کرنا
اطلاعیه مهم دررابطه با شرکتهای خدماتی

 

 

 

انجام کلیه امور کنسولی از

 طریق سامانه میخک

 

 

 

        

آدرس

تلفن:   9654990 (202)
فکس:  9651073 (202)

ساعات کار

 قانون جدید در مورد وکالتنامه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

اطلاعيه | تماس با ما | اطلاعات ديگر | در باره ايران | امور گردشگری | امور فرهنگی | اخبار
©Copyright - Interests Section of the Islamic Republic of Iran - Washington D.C. - All Rights Reserved