صفحه اصلی تماس با ما تعطيلات دريافت فرم وضعيت پرونده View in English
   
   
ساعات کار نمایندگی
قانون جدید در مورد وکالتنامه وآدرس تاک
ارسال وکالتنامه به جمهوری اسلامی ایران
مقررات خطوط هوایی به ایران


 

 

 

اطلاعیه مهم در مورد کلیه امور کنسولی

ساعات کار نمایندگی 

 

 

        

آدرس

تلفن:   9654990 (202)
فکس:  9651073 (202)

ساعات کار

 قانون جدید در مورد وکالتنامه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

اطلاعيه | تماس با ما | اطلاعات ديگر | در باره ايران | امور گردشگری | امور فرهنگی | اخبار
©Copyright - Interests Section of the Islamic Republic of Iran - Washington D.C. - All Rights Reserved