صفحه اصلی تماس با ما تعطيلات دريافت فرم وضعيت پرونده View in English
   
   
قانون جدید در مورد وکالتنامه وآدرس تاک


 

 

 

اطلاعیه مهم در مورد کلیه امور کنسولی

تسلیت به هموطنان گرامی

 

        

آدرس

تلفن:   9654990 (202)
فکس:  9651073 (202)

ساعات کار

 قانون جدید در مورد وکالتنامه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

اطلاعيه | تماس با ما | اطلاعات ديگر | در باره ايران | امور گردشگری | امور فرهنگی | اخبار
©Copyright - Interests Section of the Islamic Republic of Iran - Washington D.C. - All Rights Reserved