صفحه اصلی تماس با ما تعطيلات دريافت فرم وضعيت پرونده View in English
   
   
قانون جدید در مورد وکالتنامه وآدرس تاک
اطلاعیه جدید در مورد صدور کارت ملی
توجه: به  شرکتهای خدمات کنسولی رجوع ننمایید

  مدارک خودرا فقط به این نمایندگی ارسال کنید

توجه :جهت تسریع در امورکنسولی
توجه  : راهنمای محاسبه هزینه ها
نکته مهم مربوط به امورمراجعین حضوری

خوشنوديم که به اطلاع برسانيم هم اکنون وضیعت پرونده خودرا دراین نمایندگی ازطریق اینترنت می توانید پیگیری نمایید جهت اطلاع به بخش وضیعت پرونده درسمت راست این صفحه مراجع نمایید

 

 

 

 

 

 

        

آدرس

تلفن:   9654990 (202)
فکس:  9651073 (202)

ساعات کار

 قانون جدید در مورد وکالتنامه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

اطلاعيه | تماس با ما | اطلاعات ديگر | در باره ايران | امور گردشگری | امور فرهنگی | اخبار
©Copyright - Interests Section of the Islamic Republic of Iran - Washington D.C. - All Rights Reserved