صفحه اصلی تماس با ما تعطيلات دريافت فرم وضعيت پرونده View in English
   
   
ساعات کار نمایندگی دررابطه با ویروس کرنا
قانون جدید در مورد وکالتنامه وآدرس میخک
ارسال وکالتنامه به جمهوری اسلامی ایران
مقررات خطوط هوایی به جمهوری اسلامی ایران در رابطه با کرونا
مقررات ورود مسافران مقیم خارج ازکشوربه ایران در رابطه با ویروس کرنا
مقررات اخذ ویزا در رابطه با ویروس کرنا
اطلاعیه مهم دررابطه با شرکتهای خدماتی

 

 

انجام کلیه امور کنسولی از

 طریق سامانه میخک

 

 

 

        

آدرس

تلفن:   9654990 (202)
فکس:  9651073 (202)

ساعات کار

 قانون جدید در مورد وکالتنامه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

اطلاعيه | تماس با ما | اطلاعات ديگر | در باره ايران | امور گردشگری | امور فرهنگی | اخبار
©Copyright - Interests Section of the Islamic Republic of Iran - Washington D.C. - All Rights Reserved