صفحه اصلی تماس با ما تعطيلات دريافت فرم وضعيت پرونده View in English
   
   
توجه:کلیه فعالیتهای شرکتهای خدمات کنسولی ازنظراین نمایندگی غیرقانونی می باشد وبه هموطنان محترم توصیه می گرددمدارک کنسولی خودرا دراختیار این گونه شرکتها قرارندهند
توجه: در مواقع شرایط نامناسب جوی بدلیل برف و یخ ویا طوفان این نمایندگی طبق مقررات دولت فدرال در واشنگتن دی سی عمل و اقدام خواهد کرد
نکته مهم مربوط به امورمراجعین حضوری
 توجه : در مورد قانون جدید ارز دانشجوئی

خوشنوديم که به اطلاع برسانيم هم اکنون وضیعت پرونده خودرا دراین نمایندگی ازطریق اینترنت می توانید پیگیری نمایید جهت اطلاع به بخش وضیعت پرونده درسمت راست این صفحه مراجع نمایید

 

 

 

 

 

 

 

        

آدرس
2209 Wisconsin Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20007

تلفن:   9654990 (202)
فکس:  9651073 (202)

ساعات کار

دوشنبه الی جمعه  
8:00 صبح تا 4:30 بعد ازظهر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

اطلاعيه | تماس با ما | اطلاعات ديگر | در باره ايران | امور گردشگری | امور فرهنگی | اخبار
©Copyright - Interests Section of the Islamic Republic of Iran - Washington D.C. - All Rights Reserved