صفحه اصلی تماس با ما تعطيلات دريافت فرم وضعيت پرونده View in English
   
   
توجه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

http://Iranelection.me

مراکر اخذ رای در آمریکا

ساعات کار نمایندگی دررابطه با ویروس کرنا
قانون جدید در مورد وکالتنامه وآدرس میخک
ارسال وکالتنامه به جمهوری اسلامی ایران
مقررات خطوط هوایی به جمهوری اسلامی ایران در رابطه با کرونا
مقررات ورود مسافران مقیم خارج ازکشوربه ایران در رابطه با ویروس کرنا
مقررات اخذ ویزا در رابطه با ویروس کرنا
اطلاعیه مهم دررابطه با شرکتهای خدماتی

 

 

انجام کلیه امور کنسولی از

 طریق سامانه میخک

 

 

 

        

آدرس

تلفن:   9654990 (202)
فکس:  9651073 (202)

ساعات کار

 قانون جدید در مورد وکالتنامه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

اطلاعيه | تماس با ما | اطلاعات ديگر | در باره ايران | امور گردشگری | امور فرهنگی | اخبار
©Copyright - Interests Section of the Islamic Republic of Iran - Washington D.C. - All Rights Reserved