صفحه اصلی تماس با ما تعطيلات دريافت فرم وضعيت پرونده View in English
Interests Section of the Islamic Republic of Iran
شماره فرم حجم پرونده شرح فرم
Form   File Size Description
http://khwarizmi.ir   جشنواره خوارزمی

November 1st deadline for submission

www.president.ir   منشور حقوقی شهروندی جمهوری اسلامی ایران
www.mss.tamin.ir   بیمه ایرانیان خارج از کشور

http://bmn.ir/index.aspx?siteid=3&fkeyid=&siteid=

3&pageid=1243&newsview=4268

  سایت بنیاد نخبگان ، تواناِیئ وتجارب ارزنده دانشمندان و کارآفرینان بر جسته ایرانی مقیم خارج از کشور
www.khu.ac.ir   دوره های آموزشی مقاطع تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه خوارزمی
www.investiniran.ir

www.iio.ir

www.doingbusinessiniran.ir

  Investment in Iran,Investment opt. and work in Iran
۵۹

59

۴۴۰۰۰

44K

تأييد سوابق کاری

Verification of work experience
۶۰

60
۵۵۰۰۰

55K

فرم درخواست اشتغال بکار در جمهوری اسلامی ايران

Resume requirements for job application in Iran

۱۰۰

100

 

 تأييد مدارک پزشکی

Verification of medical documents

100P    تأييد مدارک پزشکی حیوانات

Verification of animal medical documents

۱۱۱

111
۸۵۰۰۰

85K

اطلاعات در مورد خدمات متخصصين خارج از کشور

J-I Visa services

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
اطلاعيه | تماس با ما | اطلاعات ديگر | در باره ايران | امور گردشگری | امور فرهنگی | اخبار
©Copyright - Interests Section of the Islamic Republic of Iran - Washington D.C. - All Rights Reserved