صفحه اصلی تماس با ما تعطيلات دريافت فرم وضعيت پرونده View in English

Radio and TV
Iranian Radio and TV

Persian Newspapers
Persian Newspapers

IRNA Persian Headlines
Persian Headlines

Iran Review
Iran Review Bulletin

English Newspapers
English Newspapers

IRNA English Headlines
English Headlines

http://www.irna.ir/pe/press/qview.shtml   Newspaper link (nice)

http://www.isna.ir    ISNA

http://www.irna.ir  IRNA

http://www.irib.ir IRIB

http://www.farhang.gov.ir/images/media.gif   Media Links


Persian Newspapers

Jomhouri Islami Iran Hamshahri
Ettelaat Iternational

Iran varzeshi

Irane Javan
Keyhan ettelaat (home edition)

 

English Newspapers

Tehran Times
Iran Daily
Iran News

 
Iranian Radio and TV

Iranian Radio

 Iranian TV
Radio Live TV Channel-1
Radio Payam TV Channel-3
Radio News 2:00 PM   Jame Jam 1and 3 live www.mehr.ir
Radio News 12:00 AM    
       
IRIB World Service Radio (Live)
Channel 1
Channel 2


 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


اطلاعيه | تماس با ما | اطلاعات ديگر | در باره ايران | امور گردشگری | امور فرهنگی | اخبار
©Copyright - Interests Section of the Islamic Republic of Iran - Washington D.C. - All Rights Reserved