تماس با ما

کانال تلگرام

@Daftarorg

آدرس پستی

Embassy of Pakistan

Interests Section of the Islamic Republic of Iran

1250 23rd Street NW Suite #200 Washington, DC 20037

Tel: 202-965-4990      Fax: 202-965-1073

 

ساعات کار و محل مراجعه حضوری

8 صبح الی 1 بعدازظهر

 Reception hours: Eight (am) - One (pm) Tues & Thurs

Except holidays

مراجعه حضوری فقط روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه،تنها با تعیین وقت قبلی

 No. 1250 23rd Street NW Suite #100 Washington, DC 20037 

ایمیل‌های نمایندگی

سئوالات عمومی کنسولی و پیگیری وضعیت پرونده info@daftar.org
بخش سجلات و احوال شخصیه (سئوالات خاص مربوط به این بخش) sejellat@daftar.org
بخش امور وکالتنامه (سئوالات مرتبط با وکالتنامه) vekalat@daftar.org
بخش امور گذرنامه (سئوالات خاص مربوط به گذرنامه) passport@daftar.org
بخش امور مشمولین (سئوالات در مورد مشمولین) sarbazi@daftar.org
بخش امور دانشجوئی  danesh@daftar.org
بخش ویزا visa@daftar.org
بخش امور حقوقی legal@daftar.org
   

شماره تلفن : 202-965-4990 //***************// ارتباطات مردمی، پیشنهادات و انتقادات: 1776-818-212

آدرس : Embassy of Pakistan, Interests Section of the Islamic Republic of Iran, 1250 23rd Street NW Suite #200 Washington, DC 20037

تلگرام
تمامی حقوق برای دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران – واشنگتن دی سی محفوظ است.