تماس با ما

آدرس

Embassy of Pakistan

Interests Section of the Islamic Republic of Iran

1250 23rd Street NW Suite #200 Washington, DC 20037

Tel: 202-965-4990      Fax: 202-965-1073

 

ساعات کار

دوشنبه تا جمعه (به غیر از تعطیلات رسمی)

مراجعه حضوری تنها با تعیین وقت قبلی

8 صبح تا 4 بعدازظهر

ایمیل‌های نمایندگی

دفتر سرپرستی director@daftar.org
سئوالات کنسولی و پیگیری پرونده info@daftar.org
بخش سجلات و احوال شخصیه sejellat@daftar.org
بخش امور وکالتنامه vekalat@daftar.org
بخش امور گذرنامه passport@daftar.org
بخش امور مشمولین sarbazi@daftar.org
بخش امور دانشجوئی danesh@daftar.org
بخش ویزا visa@daftar.org
بخش امور حقوقی legal@daftar.org
   

شماره تلفن : (202) 965-4990

آدرس : Embassy of Pakistan Interests Section of the Islamic Republic of Iran 1250 23rd Street NW Suite #200 Washington, DC 20037

ایمیل
تمامی حقوق برای دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن محفوظ است.