تماس با ما

آدرس پستی

Embassy of Pakistan

Interests Section of the Islamic Republic of Iran

1250 23rd Street NW Suite #200 Washington, DC 20037

Tel: 202-965-4990      Fax: 202-965-1073

 

ساعات کار و محل مراجعه حضوری

8 صبح الی 1 بعدازظهر

 Reception hours: Eight (am) - One (pm) Tues & Thurs

Except holidays

مراجعه حضوری فقط روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه،تنها با تعیین وقت قبلی

 No. 1250 23rd Street NW Suite #100 Washington, DC 20037 

ایمیل‌های نمایندگی

سئوالات کنسولی و پیگیری پرونده info@daftar.org
بخش سجلات و احوال شخصیه sejellat@daftar.org
بخش امور وکالتنامه vekalat@daftar.org
بخش امور گذرنامه passport@daftar.org
بخش امور مشمولین sarbazi@daftar.org
بخش امور دانشجوئی danesh@daftar.org
بخش ویزا visa@daftar.org
بخش امور حقوقی legal@daftar.org
   

شماره تلفن : 202-965-4990

آدرس : Embassy of Pakistan, Interests Section of the Islamic Republic of Iran, 1250 23rd Street NW Suite #200 Washington, DC 20037

تلگرام
تمامی حقوق برای دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران – واشنگتن دی سی محفوظ است.