نحوه تنظیم درخواست وکالتنامه

  • برای تنظیم وکالتنامه، با مراجعه به سامانه میخک نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید.
  • پس از ثبت موفقیت آمیز درخواست وکالتنامه، رسید ثبت درخواست وکالتنامه که شامل کد رهگیری می‌باشد، را دریافت می‌کنید.
  • حداکثر ظرف 5 روز کاری از تاریخ تنظیم وکالتنامه در سامانه میخک، فایل وکالتنامه و مراحل ادامه کار به ایمیلی که در سامانه میخک ثبت کرده‌اید، بصورت خودکار ارسال خواهد شد. 
  • لطفا پوشه spam/junk ایمیل خود را چک نمایید. ایمیل از طرف سامانه میخک از آدرس "mikhak.noreply@mfa.gov.ir" برایتان ارسال می‌شود.
  • لازم به ذکر است که پس از دریافت فایل وکالتنامه، حداکثر دو هفته جهت انجام مصاحبه تصویری و ارسال مدارک به این نمایندگی، برای تایید وکالتنامه، زمان خواهید داشت.
  • در صورتی که پس از 5 روز کاری از ثبت درخواست خود در سامانه میخک فایل وکالتنامه و دستورالعمل کاری را دریافت نکرده‌اید، رسید درخواست خود را به ایمیل vekalat@daftar.org ارسال نمایید.