نحوه تنظیم درخواست وکالتنامه

  • جهت انجام وکالتنامه بایستی با مراجعه به سامانه میخک نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید.
  • پس از ثبت موفقیت آمیز درخواست وکالتنامه، رسیدی دریافت می‌کنید که شامل کد رهگیری درخواست شما می‌باشد.
  • حداکثر ظرف 5 روز کاری از تاریخ تنظیم وکالتنامه در سامانه میخک، فایل وکالتنامه و مراحل ادامه کار به ایمیلی که در سامانه میخک ثبت کرده‌اید، ارسال خواهد شد. 
  • لازم به ذکر است که پس از دریافت فایل وکالتنامه، حداکثر دو هفته جهت انجام مصاحبه تصویری و ارسال مدارک به این نمایندگی زمان خواهید داشت.
  • در صورت گذشت این زمان، می‌توانید با ارسال کد رهگیری درخواست خود به ایمیل vekalat@daftar.org تقاضای دریافت فایل جدید با تاریخ روز بنمایید.